Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

Stawy skroniowo-żuchwowe są elementami Układu Ruchowego  Narządu Żucia (URNŻ). URNŻ odpowiada za ważne czynności życiowe - gryzienie, żucie pokarmu, połykanie, mowę, wyrażanie emocji. W skład URNŻ poza stawami skroniow-żuchwowymi wchodzą mięśnie i zęby.

Częstym skutkiem nieprawidłowo funkcjonujących całego aparatu stawów żuchwowo-skroniowych jest odczuwanie bólu w ich okolicy, borykanie się z przewlekłym bólem głowy którego źródłem może być narząd żucia lub odruchowe zaciskanie zębów w trakcie snu (bruksizm) czego skutkiem mogą być problemy natury stomatologicznej (pogłębiająca się wada zgryzu, ścieranie zębów i inne).

W większości przypadków, dysfunkcje stawów żuchwowo-skroniowych mają przyczyny psychogenne, związane ze stresem. Czasami przyczyną są nieprawidłowości zgryzu.

Dysfunkcje SSŻ muszą być diagnozowane i leczone w kontekście całego URNŻ. Terapia stawów żuchwowo-skroniowych  wymaga  współdziałanie różnych specjalistów – stomatologa, fizjoterapeuty i psychologa. Plan leczenia dobierany jest indywidualnie, poprzedzony szczegółową oceną pacjenta, i jest dostosowany do jego potrzeb oraz faktycznego stanu problemu.

Problemy związane ze stawami skroniowo-żuchwowymi są chorobą niejako cywilizacyjną i nie leczone mogą powodować szereg innych poważnych dolegliwości rozwijających się w czasie, które będą poważnie i nieodwracalnie doskwierały wraz z wiekiem pacjenta.

Wybierz język: Wersja polska   Wersja angielska Wersja rosyjska
1-jpg.jpg 2-jpg.jpg 4-jpg.jpg 5-jpg.jpg 7-jpg.jpg
Gabinet Stomatologiczny S. Tom Tomasz Falkowski i Partnerzywięcej informacji‎, Wiktorska 8, 02-587 Warszawa
Państwo wysyłają do nas zapytanie za pomocą powyższego formularza. My poprzez e-mail lub telefonicznie potwierdzamy termin wizyty, który Państwo zasugerowali bądź proponujemy inny. Zapraszamy do korzystania z e-Rezerwacji!

E-REZERWACJA

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Lekarz
Data
Wypełnienie
Leczenie kanałowe
Implantologia
Protetyka implantologiczna
Protetyka
Ortodoncja
Periodontologia
Chirurgia stomatologiczna np ekstrakcja zęba
Wybielanie
RTG - zębowe, pantomogram, tomografia komputerowa 3D
Inne
Czyszczenie
Konsultacja implantologiczna

E-KONSULTACJA