Aktualności

05/02/2019

Szanowni Państwo,


w powołaniu wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w imieniu Gabinet Stomatologiczny S.TOM Tomasz Falkowski i Partnerzy sp. p. niniejszym ponownie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2018 r. w spółce Gabinet Stomatologiczny STOM
nastąpił incydent naruszenia ochrony danych.


Pod pozorem rzekomego audytu zgodności zabezpieczeń z RODO, osoba nieuprawniona,
wbrew obowiązującej polityce bezpieczeństwa danych, bez upoważnienia do przetwarzania danych wyłamała drzwi w serwerowni i wykonała kopię danych osobowych, w tym danych medycznych, zaburzyła działanie systemu informatycznego oraz uszkodziła serwer.

Na miejscu interweniowała Policja.

Postępowanie w niniejszej sprawie obecnie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa
Mokotów. Inspektor Ochrony Danych spółki zgłosił incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwymi konsekwencjami naruszenia może być wykorzystanie danych pacjentów w tym numerów telefonu pacjentów do celów prywatnych pozostałych partnerów oraz osoby wykonującej bezprawną kopię danych.

W celu zaradzenia naruszeniu poprawiono środki bezpieczeństwa poprzez zmianę możliwości dostępu do danych, zmianę urządzeń i dokonano zaszyfrowania danych. Powiadomiono Policję i Prokuraturę. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczą się postępowania dotyczące ustalenia osób, które są uprawnione do dostępu do danych.

Możliwymi konsekwencjami naruszenia poufności danych, w szczególności numeru PESEL, może być nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m. in. : .

- Dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając
swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL, ·

- korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.
z przysługującego im prawa; ·środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiałoby to właściwym osobom skorzystanie z przysługujących im praw,

- wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, ·których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych
z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa


- dyskryminacji osób, których dane dotyczą, poprzez ujawnienie szczególnej kategorii
danych, tj. stanu zdrowia

- zarejestrować przedpłaconą kartę telefoniczną (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy np.:


- Możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem
monitorowania swojej aktywności kredytowe
- zachowania ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu;

- zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prowadzonego postępowania oraz
o czynnościach podmiotów publicznych wykonujących czynności w sprawie.

W razie ewentualnych pytań prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem ido.stom@gmail.com oraz pod nr 510-210-190.

Gabinet Stomatologiczny S.TOM Tomasz Falkowski i Partnerzy sp. p.

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz język: Wersja polska   Wersja angielska Wersja rosyjska
1-jpg.jpg 2-jpg.jpg 4-jpg.jpg 5-jpg.jpg 7-jpg.jpg
Gabinet Stomatologiczny S. Tom Tomasz Falkowski i Partnerzywięcej informacji‎, Wiktorska 8, 02-587 Warszawa
Państwo wysyłają do nas zapytanie za pomocą powyższego formularza. My poprzez e-mail lub telefonicznie potwierdzamy termin wizyty, który Państwo zasugerowali bądź proponujemy inny. Zapraszamy do korzystania z e-Rezerwacji!

E-REZERWACJA

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Lekarz
Data
Wypełnienie
Leczenie kanałowe
Implantologia
Protetyka implantologiczna
Protetyka
Ortodoncja
Periodontologia
Chirurgia stomatologiczna np ekstrakcja zęba
Wybielanie
RTG - zębowe, pantomogram, tomografia komputerowa 3D
Inne
Czyszczenie
Konsultacja implantologiczna

E-KONSULTACJA